Aby usprawnić proces produkcji ciasta do naszych miesiarek z rozłączną dzieżą oraz wybranych ubijarek proponujemy wywrotnice dzieży, pozwalają one na wygodne przekazanie ciasta do kolejnych etapów jego obróbki. Proponowane przez nas wywrotnice dzieży to wytrzymałe urządzenia oparte o konstrukcję śrubową stworzone do długotrwałej bezawaryjnej pracy. Przy wyborze wywrotnicy należy wziąć pod uwagę stronę oraz wysokość na której należy wywrócić dzieżę.