• pojemność: 40, 60 i 80L
  • ręczne podnoszenie i opuszczanie dzieży
  • niezbędny demontaż narzędzia przed zdjęciem dzieży
  • ręczne mocowanie i zwalnianie dzieży

  • pojemność: 40, 60 i 80L
  • automatyczne podnoszenie i opuszczanie dzieży
  • wyjmowanie dzieży bez odłączania narzędzi
  • automatyczne mocowanie i zwalnianie dzieży
  • elektroniczny panel sterowania

  • pojemność: 120, 140 i 170L
  • automatyczne podnoszenie i opuszczanie dzieży
  • wyjmowanie dzieży bez odłączania narzędzi
  • automatyczne mocowanie i zwalnianie dzieży
  • dotykowy panel sterujący

  • stała dzieża
  • ilości mąki: 36, 50,75, 100, 125 i 150kg
  • ilości ciasta: 60, 80, 120, 160, 200 i 250kg
  • pojemności dzieży: 117, 131, 189, 266, 306 i 378L
  • elektroniczny panel sterowania

  • rozłączna dzieża
  • ilości mąki: 100, 125 i 150kg
  • ilości ciasta 160, 200 i 250kg
  • pojemności dzieży: 250, 300, 375L
  • hudrauliczny dociąg dzieży
  • współpraca z wywrotnicą
  • awaryjne sterowanie

  • współpraca z miesiarkami BIZON R i BIZON H
  • wysokość podnoszenia: 170, 220 lub 300 cm
  • wywracanie w lewo lub prawo

  • współpraca z ubijaczkami MIXA HD
  • wysokość podnoszenia: 170 lub 220 cm
  • wywracanie w lewo lub prawo

  • wydajność dla mąki do 2500 kg/h
  • przystawka do tarcia bułki
  • wykonanie ze stali nierdzewnej
  • kompaktowa budowa