• wydajność do 2000 szt./h
    • produkcja różnych rodzajów chleba
    • ciasta pszenne i żytnio pszenne