• równomierny wypiek
  • wypiek na hertach
  • powierzchnia wypieku od 8,5 do 20m2
  • 4 lub 5 komór wypiekowych
  • wydajny system zaparowania
  • zasilanie olejem lub gazem

  • równomierny wypiek
  • wypiek na wózku
  • wózek na haku lub platformie
  • wydajny, kulowy system zaparowania
  • zasilanie olejem, gazem lub elektryczne
  • sterowanie elektroniczne lub dotykowe

  • zasilanie elektryczne
  • możliwość komponowania pieca
  • komora lub stojak
  • wypiek na kamiennych hertach
  • każdy moduł sterowany niezależnie

  • 6 lub 10 tac (40x60 cm)
  • system mycia komory
  • wygodny panel sterowania
  • zasilanie gazowe lub elektryczne