• od 8,5 do 20 m2
  • 4 lub 5 komór wypiekowych
  • Zasilanie olejem lub gazem

  • uniwersalność
  • wypiek na wózku
  • wózek mocowany na haku lub platformie
  • kulowy system zaparowania
  • zasilanie olejem, gazem lub elektryczne
  • sterowanie elektroniczne lub dotykowe

  • zasilanie elektryczne
  • możliwość komponowania pieca
  • komora lub stojak
  • wypiek na hertach
  • każdy moduł sterowany niezaleznie

  • zasilanie elektryczne
  • możliwość komponowania pieca
  • komora lub stojak
  • komory wysokie lub niskie
  • wypiek na hertach
  • każdy moduł sterowany niezależnie