Procesy 

  • pojemność: 40, 60 i 80L
  • ręczne podnoszenie i opuszczanie dzieży
  • niezbędny demontaż narzędzia przed zdjęciem dzieży
  • ręczne mocowanie i zwalnianie dzieży

  • pojemność: 40, 60 i 80L
  • automatyczne podnoszenie i opuszczanie dzieży
  • wyjmowanie dzieży bez odłączania narzędzi
  • automatyczne mocowanie i zwalnianie dzieży
  • elektroniczny panel sterowania

  • pojemność: 120, 140 i 170L
  • automatyczne podnoszenie i opuszczanie dzieży
  • wyjmowanie dzieży bez odłączania narzędzi
  • automatyczne mocowanie i zwalnianie dzieży
  • dotykowy panel sterujący

  • stała dzieża
  • ilości mąki: 36, 50,75, 100, 125 i 150kg
  • ilości ciasta: 60, 80, 120, 160, 200 i 250kg
  • pojemności dzieży: 117, 131, 189, 266, 306 i 378L
  • elektroniczny panel sterowania

  • rozłączna dzieża
  • ilości mąki: 100, 125 i 150kg
  • ilości ciasta 160, 200 i 250kg
  • pojemności dzieży: 250, 300, 375L
  • hudrauliczny dociąg dzieży
  • współpraca z wywrotnicą
  • awaryjne sterowanie

  • współpraca z miesiarkami BIZON R i BIZON H
  • wysokość podnoszenia: 170, 220 lub 300 cm
  • wywracanie w lewo lub prawo

  • współpraca z ubijaczkami MIXA HD
  • wysokość podnoszenia: 170 lub 220 cm
  • wywracanie w lewo lub prawo

  • wydajność dla mąki do 2500 kg/h
  • przystawka do tarcia bułki
  • wykonanie ze stali nierdzewnej
  • kompaktowa budowa

  • dozowanie jednej masy
  • podwójna pompa
  • szerokości robocze dostosowane do linii
  • ogrzewanie lub chłodzenie głowicy
  • intuicyjne sterowanie dotykowe
  • praca w linii

  • dozowanie dwóch mas
  • podwójna pompa na każdą masę
  • szerokości robocze dostosowane do linii
  • ogrzewanie lub chłodzenie głowicy
  • intuicyjne sterowanie dotykowe
  • praca w linii

  • dozowanie trzech mas
  • podwójna pompa na każdą masę
  • szerokości robocze dostosowane do linii
  • ogrzewanie lub chłodzenie głowicy
  • intuicyjne sterowanie dotykowe
  • praca w linii

  • ściany obustronnie pokryte stalą nierdzewną
  • izolacja 36 mm typu PUR
  • możliwość wykonania pod wymiar
  • wydajny automatyczny agregat
  • szczelne drzwi z szybą

  • elektrodowa wytwornica pary
  • automatyczne utrzymywanie wilgotności i temperatury
  • wygodny panel sterowniczy
  • wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej
  • do wszystkich komór garowniczych

  • równomierny wypiek
  • wypiek na hertach
  • powierzchnia wypieku od 8,5 do 20m2
  • 4 lub 5 komór wypiekowych
  • wydajny system zaparowania
  • zasilanie olejem lub gazem

  • równomierny wypiek
  • wypiek na wózku
  • wózek na haku lub platformie
  • wydajny, kulowy system zaparowania
  • zasilanie olejem, gazem lub elektryczne
  • sterowanie elektroniczne lub dotykowe

  • zasilanie elektryczne
  • możliwość komponowania pieca
  • komora lub stojak
  • wypiek na kamiennych hertach
  • każdy moduł sterowany niezależnie

  • 6 lub 10 tac (40x60 cm)
  • system mycia komory
  • wygodny panel sterowania
  • zasilanie gazowe lub elektryczne

  • wydajność do 600 pączków/h
  • wersje na: 42, 48, 54 lub 60 pączków
  • manualne smażenie
  • wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej
  • modułowa konstrukcja
  • komora garownicza lub stojak

  • wydajność do 690 pączków/h
  • wersje na: 42, 48, 54 lub 60 pączków
  • automatyczne smażenie
  • wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej
  • modułowa konstrukcja
  • komora garownicza lub stojak